Az ukrán Lviv 1991 után – a szelektív emlékezet városa
    Das ukrainische L’viv seit 1991 – Stadt der selektiven Erinnerung
    Ukrainian Lviv since 1991 – a city of selective memories
    Ukraiński L’viv od 1991 r. – miasto wybiórczej pamięci
    Ukrajinský Ľvov od roku 1991 – mesto selektívnych spomienok
    © ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb