idea

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność powstała w 2005 r. z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. W 2014 roku do państw tworzących ESPS dołączyła Rumunia. Zadaniem Sieci jest badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i  społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia.

Rezultatami współpracy międzynarodowego grona ekspertów i instytucji związanych z ESPS są liczne przedsięwzięcia naukowe, badawcze, edukacyjne oraz popularyzatorskie. Działania Sieci wspierają także budowanie dobrych relacji oraz umacnianie poczucia solidarności między europejskimi społeczeństwami poprzez wielostronny dialog na temat różnych doświadczeń minionej epoki.

.

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb